[-]
آموزش های مرتبط با کامپیوتر
در این گروه آموزش های مرتبط با کامپیوتر مانند برنامه نویسی کار با برنامه های مختلف، ساخت بازی و ... آمده است
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
آموزش زبان های برنامه نویسی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0

آموزش زبان های برنامه نویسی ADA,Assembly,Basic, B4A(Basic4Android), C, C++, C#, Cobol, Delphi, Fortran, Java, Python, Perl, PHP, Pascal, Ruby, SQL, UML, VB, VB.Net, Visual C++, Visual C#, X#
زیر انجمن‌ها:
C / C++،
C#
0 0 هرگز
آموزش مباحث امنیتی شبکه
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0

آموزش های شبکه امنیت شبکه و مباحث مرتبط هک
0 0 هرگز
آموزش مباحث امنیت نرم افزار و مهندسی معکوس
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0

آموزش مهندسی معکوس برنامه ها و نرم اقزار ها کرک و ...
0 0 هرگز
آموزش موتورهای بازی سازی و سه بعدی
موضوع‌ها: 5  //  ارسال‌ها: 5

آموزش انواع موتورهای دو بعدی سه بعدی فیزیک و ... برای بازی سازی
5 5 آموزش گودات بر اساس کتاب ...
12-15-2020, 04:06 PM، MohsenElRod

[-]
مهندسی
مهندسی راه و ساختمان صنعت و معدن الکترونیک و برق و قدرت
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال

[-]
علوم پایه
علوم پایه: ریاضی فیزیک شیمی
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
ریاضیات
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
ریاضیات هندسه آمار احتمالات جبر حسابان دیفرانسیل
0 0 هرگز
فیزیک
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
فیزیک پایه مدرسه دانشگاهی و ...
0 0 هرگز
شیمی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
شیمی پایه مدارس دانشگاه مواد مـنـفجره دودزا و ...
0 0 هرگز

[-]
تاریخ و سیاسی
تاریخ و سیاسی
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
تاریخ
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
تاریخ
0 0 هرگز
سیاست
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
0 0 هرگز

[-]
هنر و آموزش های هنری
هنر و آموزش های هنری: نقاشی طراحی خط گرافیک عکاسی و...
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
آموزش طراحی و نقاشی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
آموزش طراحی و نقاشی
0 0 هرگز
آموزش گرافیک
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
آموزش گرافیک
0 0 هرگز
آموزش خط و نقاشی خط
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
آموزش خط و نقاشی خط
0 0 هرگز
آموزش عکاسی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
آموزش عکاسی
0 0 هرگز
آموزش فیل‌م برداری
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
آموزش فیل‌م برداری
0 0 هرگز
آموزش موسیقی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
آموزش موسیقی
0 0 هرگز
بحث های موسیقی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
بحث های موسیقی
0 0 هرگز

[-]
پزشکی و مرتبط
پزشکی داروسازی دامپزشکی دندانپزشکی مهندسی پزشکی
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال

[-]
ادبیات و زبان
مباحث ادبیات و زبان فارسی وسایر زبان ها
انجمن موضوع‌ها ارسال‌ها آخرین ارسال
داستان کوتاه فارسی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
داستان کوتاه فارسی
0 0 هرگز
رمان فارسی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
زمان فارسی
0 0 هرگز
شعر فارسی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
شعر فارسی
0 0 هرگز
آموزش زبان انگلیسی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
آموزش زبان انگلیسی
0 0 هرگز
داستان کوتاه انگلیسی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
0 0 هرگز
رمان انگلیسی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
0 0 هرگز
شعر انگلیسی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
شعر انگلیسی
0 0 هرگز
آموزش زبان روسی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
0 0 هرگز
داستان کوتاه روسی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
0 0 هرگز
رمان روسی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
0 0 هرگز
شعر روسی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
0 0 هرگز
آموزش زبان فرانسه
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
0 0 هرگز
داستان کوتاه فرانسوی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
0 0 هرگز
رمان فرانسوی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
0 0 هرگز
شعر فرانسوی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
0 0 هرگز
آموزش زبان آلمانی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
0 0 هرگز
داستان کوتاه آلمانی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
0 0 هرگز
رمان آلمانی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
0 0 هرگز
شعر آلمانی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
0 0 هرگز
آموزش زبان عربی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
0 0 هرگز
داستان کوتاه عربی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
0 0 هرگز
رمان عربی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
0 0 هرگز
شعر عربی
موضوع‌ها: 0  //  ارسال‌ها: 0
0 0 هرگز